5 عامل موثر در مدیریت بهینه مصرف انرژی با هوشمندسازی ساختمانصرفه جویی در مصرف انرژی، یکی از دلایل قدرتمند رشد ساختمان های هوشمند می باشد.ساختمان های هوشمند میتوانند، خطاهای عملکرد انسانی و خطای های ناشی از سیستم های غیر یکپارچه را کاهش دهند...هوشمندسازی ساختمان هزینه نگهداری و تعمیرات را نیز کاهش میدهد. انعطاف پذیری سیستم ها عاملی مهم در بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند می باشد.صرفه جویی در مصرف انرژی باعث افزایش عمر مفید دستگاه ها در خانه های هوشمند خواهد بود.در اینده ای نه چندان دور، هوشمندسازی از الزامات یک ساختمان محسوب خواهد شد!به امید داشتن یک خانه هوشمند کامل و ذخیره انرژی برای آیندگان...!