لیست اپ های آلفا

امروزه استفاده از اپلیکیشن های موبایلی بسیار رایج شده و استفاده از امکانات آن در بخش های مختلف زندگی ما کاملا قابل لمس است. در واقع بیش از هر زمان دیگری نیازمند این هستیم که به وسیله یک گوشی هوشمند و اپلیکیشن های موجود بتوانیم با سرعت و سادگی بیشتری به مسائل روزمره رسیدگی کنیم. اپلیکیشن های آلفا نیز به همین منظور به کمک  شما می آیند تا توانایی کنترل همه جانبه ای را داشته باشید.

دانلود اپلیکیشن خانه هوشمند آلفا

دانلود اپلیکیشن کلید لمسی آلفا

سیب ایرانی

دانلود اپلیکیشن کاتالوگ