خانه هوشمند

در باورما؛ خانه هوشمند یک تجربه است، تجربه ای که با هم خوانی نرم افزار و سخت افزار در کنار هم تعریف می شود. هر چقدر کیفیت و برند سخت افزار و تجهیزات مورد استفاده در این سیستم حائز اهمیت می باشد، نرم افزار یا Inter face آن نیز می بایست مهم و تاثیرگذار باشد.

اگر قرار است از یک محصولی در تمام مدت روز و ماه و سال به صورت پیوسته استفاده شود، پس باید سادگی استفاده از این محصول بارزترین صفت مشخصه آن باشد.

bms chart

به اعتقاد ما؛ محاسن بسیاری در سادگی وجود دارد … در وضوح … در کارایی … . سادگی واقعی یعنی نظم بخشیدن به پیچیدگی و خانه هوشمندِ ما یک معنای واقعی از چنین ایده آلیست.
هوشمندسازان برای جامعه عمل پوشاندن به این ایده آل خود از تکنولوژی های مرسوم و متداول استفاده نکرده و لذا با خلق یک ساختار جدید، توانسته قابلیت ها و امکانات کاملا بروز و مدرنی را متناسب با سلیقه کاربران خود به امکانات خانه هوشمند بیافزاید.

کنترل همه چیز از همه جا

لذت شنیدن موسیقی با کنترل هوشمند صدا

کلیدهای لمسی تمام هوشمند

خلاقیت همه جا همراه شماست، کافیست آن را لمس کنید !