توضیحات پروژه

هوشمندسازی پروژه 10 واحدی جناب آقای نداف در خیابان 179 گلسار توسط تیم آلفا به روایت تصویر:

شروع یک پروژه عالی در گلسار

مانیتور لمسی برنامه نویسی شده توسط برند تجاری آلفا

امکانات خانه هوشمند

نمایی از یک خانه هوشمند در گیلان

تیم آلفا مشغول نصب تجهیزات BMS

خانه هوشمند اقای نداف خیابان 179

پروژه خانه هوشمند گلسار خیابان 179