توضیحات پروژه

تصور کنید پس از یک روز طاقت فرسا به خانه باز میگردید. بدون نیاز به کلید و تنها با لمس چند دکمه درب را باز خواهید کرد. این جا خانه شماست. خانه ای که به شما سلام می کند و بازگشتتان را خیر مقدم می گوید. درعین حال که سیستم اعلام سرقت منزل شما با تشخیص ورود مجاز، غیر فعال شده است. در هر منطقه ای که قدم می گذارید روشنایی فعال می شود. حال این شمایید که به خانه خود دستور میدهید چه کاری انجام دهد.

بیایید با هم مروری داشته باشیم بر نمونه ای از یک خانه هوشمند:

پروژه آقای مقصودی عزیز واقع در رشت، منظریه.

پروژه خانه ی هوشمند رشت- منظریهسنسور مربوط به سیستم اعلام حریق در پروژه خانه هوشمند رشت پروژه خانه هوشمند برند آلفا- کارفرما آقای مقصودی خانه هوشمند در منظریه پروژه هوشمندسازی 10 واحد مسکونی در منظریه توسط خانه هوشمند آلفا