توضیحات پروژه

این جا پروژه خانه هوشمند آقای عبدی در انزلی، زیباکنار می باشد که میلاد ترنج نامیده می شود. به دلیل اینکه تیم فنی آلفا مشغول نصب تجهیزات بوده اند تنها بخش کوچکی از مستندات این پروژه را برایتان به نمایش گذاشته ایم.

پروژه خانه هوشمند میلاد ترنج انزلی- کارفرما آقای عبدیپروژه خانه هوشمند میلاد ترنجپروژه خانه هوشمند انزلیخانه هوشمند در انزلیخانه هوشمند در زیباکنار