توضیحات پروژه

سنسور حرکتی تولید برند آلفا

پروژه خانه هوشمند مهندس کاظمی گلسار

مانیتور لمسی سفارشی سازی شده توسط تیم آلفا در یکی از پروژه های مسکونی رشت

نمایی از سنسور حریق در یک خانه هوشمند

هوشمندسازی پروژه مسکونی در رشت

خانه هوشمند رشت - خیابان گاز

پروژه خانه هوشمند جناب آقای کاظمی رشت خیابان گاز

اکسس کنترل کیپددار آلفا