توضیحات پروژه

در این پست شما برخی از امکانات پروژه آقای فرزانه پور واقع در خیابان 120 گلسار رشت را مشاهده خواهید نمود:

پروژه خانه هوشمند الفا در گلسار خیابان 120

نیروی فنی خانه هوشمند آلفا در حال نصب تجهیزات پروژه اقای فرزانه پور - خیابان 120 گلسار

برخی از امکانات پروژه خانه هوشمند آلفا در خیابان 120 رشت گلسار

پروژه خانه هوشمند گلسار 120

کلید های لمسی آلفا نصب شده در پروژه لاکچری گلسار

خانه هوشمند گلسار

ساختمان فرزانه پور 120