توضیحات پروژه

بیایید با هم ” خانه ” را معنا کنیم. واژهٔ خانه در لغت‌نامه دهخدا، جایی است که در آن آدمی سکنی می‌کند. در واقع خانه مکانی است برای آسودن ، استراحت کردن و به طور کلی زندگی کردن یک فرد یا چند فرد که خانواده نامیده می شود. تا چه اندازه خانه ای که در آن زندگی می کنید برایتان اهمیت دارد؟

بیایید با هم سری بزنیم به خانه ای که به واژه هایی نظیر آسودن، استراحت و زندگی کردن معنا می بخشد. خانه ای که در آن یکسری از کارها طی یک سناریو از پیش تعیین شده، به خودی خود انجام می پذیرد و مطابق خواسته ی ما عمل می نماید.

نمایی از ساختمان آقای معظمی خیابان 169 گلسار رشت توسط خانه هوشمند آلفاکارتخوان ضد آب یکی از امکانات این خانه هوشمند می باشدکارتخوان درب ورودی واحد نصب شده در پروژه آقای معظمی - خانه هوشمند گلسارنورپردازی هوشمند و روشنایی اتوماتیک در خانه هوشمند رشت - پروژه آقای معظمی خیابان 161 گلسارسیستم صوتی و پخش موسیقی در خانه هوشمند- پروژه آقای معظمیسرویس بهداشتی هوشمند - پروژه آقای معظمی خیابان 169 رشتحمام هوشمند پروژه آقای معظمی- خانه هوشمند در گلسارمانیتور لمسی پروژه آقای معظمی 169عکس یادگاری پس از اجرای موفق هوشمندسازی ساختمان توسط برند آلفا