پروتکل زبان ارتباطی مشترک تجهیزات و زیر ساخت های گوناگونی است که در خانه هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند . سازندگان متعددی در دنیا در زمینه تولید سخت افزار و نرم افزار های BMS فعال هستند.

برخی از این سازندگان پروتکل های خاص خود را معرفی و بر اساس آن محصولات خود را ساخته و روانه بازار می کنند.
شرکت ها و متخصصانی که اقدام به طراحی پروژه های هوشمند سازی براساس این گونه محصولات می کنند، ملزم به استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای عرضه شده شرکت های یاد شده خواهند بود. از این رو مشاوران و مدیران پروژه های هوشمند سازی می بایست در انتخاب سازندگان به نحوی که در دراز مدت مجبور به رعایت انحصار استفاده از محصولات شرکتی خاص نباشند، دقت کافی به خرج دهند.
به منظور شکستن این قفل انحصار و تامین آزادی عمل برای مدیران پروژه های هوشمندسازی، رویکرد متفاوتی توسط عده ای دیگر از سازندگان که بخش بزرگتری از بازار را نیز به خود اختصاص داده اند، اتخاذ شده است که به سیستم های با پروتکل باز (open protocol systems) مشهور هستند.

این سازندگان محصولات سخت افزاری ونرم افزاری خود را بر اساس پروتکل های باز رایج هوشمند سازی عرضه می نمایند . از این رو دیگرکاربرآن سیستم هوشمند ملزم به خرید مادام العمر از شرکت اولیه برای تعمیرات ، خرابی ها و توسعه سیستم در آینده نخواهد بود.
پروتکل های باز آزادی عمل کافی را برای سازندگان ، از جهت ساخت یک دستگاه منفرد و مجزا گرفته تا راهکارهای جامع و فراگیر برای تمام نیازهای هوشمندسازی به ارمغان می آورد . قابلیت دیگر پروتکل های باز، امکان برقراری ارتباط هر جزء از سیستم با دیگر اجزا بدون نیاز به واسط سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
در یک نگرش کلی می توان این طور نتیجه گرفت که برای انجام یک پروژه بزرگ هوشمندسازی بر اساس پروتکل باز، می توان از چندین سازنده بدون نگرانی ناسازگاری اجزا  با همدیگر خریداری کرد. در نتیجه این مساله موجب رقابتی کردن بازار و در نهایت کاهش هزینه های کلی پروژه های هوشمند سازی میگردد.
مهم تـــــرین پـــــــروتـــکل های این گروه LonWorks Technology و BACnet Standard هستند. دراین میان LonWorks از نظر تنوع محصولات ساخته شده توسط سازندگان مختلف، تعداد تجهیزات نصب شده در نقاط مختلف دنیا و نیز تعداد شرکت هایی که گواهینامه تطبیق محصولات با این استاندارد را گرفته اند (که خود معرف حجم تقاضا هستند)، از BacNet  نیز پیشی گرفته است.