راهنمای نصب کلید تبدیل

نحوه نصب:

  1. کلیدهای لمسی آلفا می‌توانند در قوطی‌ های استاندارد نصب گردند. هنگام نصب از وجود فضای کافی در داخل قوطی اطمینان حاصل کنید.
  2. شیشه رویی کلید را از مکانیزم کلید جدا کنید. (دقت فرمایید که شیشه ضربه نبیند!)
  3. خروجی سیم‌ های آماده شده را مطابق دیاگرام و توضیحات زیر به ترمینال‌ های مربوطه وصل کنید.
  4. کلید را روی قوطی نصب نمایید.
  5. پنل رویی کلید را نیز نصب کنید.

نحوه نصب کلید تبدیل

توضیحات مربوط به سیم‌کشی و اتصال به ترمینال‌های کلید:

P: فاز تغذیه کلید

N: نول تغذیه کلید

L1 و L2: فاز ورودی یا فاز خروجی کلیـــد

 

نکته: ترمینال های L2 و L1 و P کلید تبدیل 1 در سیستم سنتی (غیرهوشمند)، می توانند از یک فاز مشترک تغذیه گردند.

 

نکته: جهت حفاظت از کلید در برابر بارهایی با خاصیت سلفی و جریان‌ های لحظه‌ای، از اسنابر (Snubber) استفاده نمایید. لازم به ذکر است که اسنابر در برابر نوسانات شبکه توزیع برق، برای کلید لمسی نقش حفاظتی نخواهد داشت.

 

نحوه نصب اسنابر طبق دیاگرام:

اسنابر بین تمام پل های روشنایی و نول (N) قرار می‌گیرد.