آموزش اپلیکیشن آلفا – قسمت اول

در این ویدئو نحوه دانلود اپلیکیشن آلفا از سیب اپ وکانفیگ اولیه اپلیکیشن را آموزش داده ایم. در قسمت بعدی آموزش اپلیکیشن آلفا، نحوه اضافه  [...]