خانه هوشمند آلفا

گلخانه هوشمند چگونه آینده کشاورزی را متحول می کند؟

افزایش جمعیت جهان از یک سو و کاهش منابع و به خطر افتادن امنیت غذایی، باعث شده است کارشناسان این حوزه به دنبال استفاده از [...]

آبیاری هوشمند چیست؟ (+ امکانات سیستم آبیاری هوشمند)

سیستم آبیاری هوشمند،سیستمی است که به کمک آن میتوان با برنامه هایی از پیش تعیین شده،که بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف میشوند،گیاهان مختلفی [...]

بازگشت به بالا