حضور پر رنگ آلفا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روزهای ۲۸ تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در رشت برگزار گردید که با استقبال گرم اهالی صنعت [...]