بعد از همه ابزارهایی که بر خلاف مقاومت های ما نسبت به تکنولوژی صفحه لمسی، که در ابتدا خیلی ناکارآمد و دست و پاگیر به نظر می رسید، متداول شدن استفاده از صفحات لمسی در ابزارهایی مانند گوشی های هوشمند، مایکروفر و تلویزیون و خیلی از ابزارهای دیگه ای که تو زندگی روزمره برای ما کاربرد گسترده ای دارند، دیگه نوبت رسیده بود به کلیدها و پریز های خونه مون!! کلید لمسی آلفا با استفاده از یک صفحه شفاف کریستالی، در چهار مدل و با رنگ بندی های متنوع عضو کوچک مدرن خونه شماست…