پذیرش نمایندگی خانه هوشمند

پذیرش نمایندگی هوشمندسازان ، زمانی صورت می گیرد که یک شرکت به شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری اجازه می دهد تا از محصولات و یا خدماتش تحت قرادادی مشخص استفاده نماید ، در اصطلاح به این شکل از همکاری ، فرانچایز یا حق انحصاری نمایندگی گفته می شود .
توافق نامه منعقد شده، پذیرش نمایندگی خانه هوشمند، همان حق انحصاری امتیاز است که در این بین دریافت کننده امتیاز می تواند در ازای قبول تعهدات در قبال شرکت مبدا از نام تجاری ، محصولات و خدمات و همچنین روش های بازاریابی و تبلیغات آن شرکت استفاده نماید.