سرانه مصرف انرژی توسط بخش خانگی در ایران حدود 2900 کیلو وات ساعت است که نسبت به استانداردهای جهانی، 1900 تا 2000 کیلو وات ساعت بیشتر است، در واقع می توان نتیجه گرفت که سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی در ایران، سه برابر متوسط مصرف جهانی است .

شرکت هوشمندسازان به طور تخصصی به موضوعات پیرامون خانه هوشمند و ارائه مطالب و مقالاتی کاربردی در این زمینه می پردازد، پس در این مورد نیز قصد نگارنده، اشاره به مواردی کلیشه ای چون استفاده از لامپهای کم مصرف یا استفاده از تامین کننده های جایگزین همچون شمع، موتور برق، گرین پاور (green power) و … نیست ، بلکه در این فرصت کوتاه به نقش خانه هوشمند در مصرف انرژی و یا بهتر است بگوئیم صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره خواهد شد.

بهینه سازی مصرف انرژی در خانه هوشمند

به طور کلی خانه هوشمند می تواند از طریق امکانات و تجهیزاتی که تحت کنترل دارد، مصرف انرژی را کنترل نماید، تجهیزاتی چون کلیدهای برق، پریزها و یا مصرف کننده هایی چون سیستم سرمایش ( کولر آبی، اسپیلیت، مینی چیلر) ، فن های تهویه و …

برای مطالعه بیشتر: آیا میدانستید که پریز هوشمند می تواند با استفاده از اپلیکیشن، جزییات دقیقی از مصرف انرژی هر یک از دستگاه های متصل به پریز (ازجمله مصرف انرژی کیلووات در ساعت) را نشان دهد؟

4 گام موثر در صرفه جویی انرژی و برق

اولین گام

در صرفه جویی برق ، خاموش نمودن لامپهای اضافه می باشد، خصوصا در ساعاتی که پیک بار محسوب شده و هزینه محاسبه نرخ برق افزایش می یابد.
خانه هوشمند می تواند پس از خروج افراد از قسمتهای مختلف خانه، لامپهای اضافی را، خودش خاموش نماید. به عنوان مثال اگر کسی از اتاق خواب خود خارج شود و فراموش کند که لامپ را خاموش نماید، خانه هوشمند این وظیفه را بدون خطا انجام خواهد داد.

دومین گام

استفاده از نور خوشید برای روشن نمودن فضاهای مختلف خانه است، یعنی به جای باز کردن پرده ها و استفاده از نور خورشید، لامپ اتاق را روشن نمائیم که البته این کار بسیار ساده تر از باز کردن و بستن پرده ها می باشد.

خانه هوشمند می تواند با باز کردن اتوماتیک پرده ها، چه بر اساس تابش نور خورشید و یا بر اساس برنامه زمانی، و ممانعت از روشن شدن لامپها در مناطقی که نور به میزان کافی وجود دارد، از روشن شدن بی مورد لامپها جلوگیری کند.

به روایت تصویر: بهینه سازی در مصرف و زیر ساخت های انرژی

برای مطالعه بیشتر: پنل خورشیدی در خانه هوشمند چه کاربردی دارد؟

سومین گام اساسی

کنترل سیستم های سرمایشی ساختمان بر اساس دمای محیط و نیاز مصرف کنندگان است. صرفه جویی در مصرف انرژی لزوما به معنی خاموش کردن کولرها و سایر تجهیزات سرمایشی نیست، با کمی مدیریت در مصرف، می توان تا حد قابل توجهی، مبالغ قبوض برق را کاهش داد.

خانه هوشمند این وظیفه را نیز به خوبی انجام خواهد داد؛ اگر هوای اتاق سردتر از حد مورد نظر شما شود و یا هوای بیرون کمی خنک تر شود، طوریکه هوای داخل سرد به نظر برسد، سیستم هوشمند مانع از ادامه فعالیت سیستم سرمایش بر اساس همان سطح کارکرد خواهد شد و دما را به میزان مطلوب و مطبوع کاربر خواهد رساند.

چهارمین مبحث یا چهارمین گام

پریزهای هوشمند می باشد. بر روی هر پریز یک ماژول نصب می گردد که کنترل و مدیریت پریزهای برق توسط سیستم هوشمند (سیستم BMS) را میسر می سازد . در واقع بدون نیاز به سیم کشی برق ساختمان و یا بهتر است بگوییم تغییر سیم کشی می توان کنترل پریزها را بر عهده گرفت، اینکه کدام مصرف کننده در چه ساعتی کار کند و چه زمانی غیرفعال شود و یا قطع مصرف کننده هایی از قبیل اتو که به اشتباه روشن مانده اند ، در صورت خروج از منزل و یا در صورت خوابیدن کاربر، جزو اندک مواردیست که ساختمان هوشمند می تواند از طریق پریزها مدیریت نماید.