مروری بر رویدادهای اخیر خانه هوشمند آلفا

حضور خانواده بزرگ آلفا در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گیلان

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

 

افتتاح دفتر نمایندگی خانه هوشمند آلفا در استان مرکزی – اراک

نمایندگی خانه هوشمند آلفا

 

جشن پایان سال97  در خانه هوشمند آلفا

جشن پایان سال در خانه هوشمند آلفا

 

دفتر نمایندگی خانه هوشمند آلفا یزد