دریافت کاتالوگ های خانه هوشمند آلفا

برای آشنایی بیشتر با خدمات هلدینگ آلفا، امکان دانلود رایگان فایل کاتالوگ های مختلف شرکت  برای شما همراهان عزیز هلدینگ آلفا فراهم شده است. به علاوه آن دسته از مخاطبان عزیزی که در واحد های مسکونی مجهز به سیستم هوشمند آلفا ساکن هستند، می توانند فایل راهنمای استفاده از سیستم هوشمند را به زبان فارسی و به صورت رایگان دریافت نمایند.