کارفرمای این پروژه جناب آقای ارجمندی هستند. برخی از امکانات این پروژه مسکونی
روشنایی هوشمند
سیستم صوتی هوشمند
سیستم امنیتی
کنترل از راه دور
مدیریت مصرف انرژی
و…