یکی از رویدادهای خوب خونه هوشمند آلفا در روزهای پایانی اسفند افتتاح دفتر نمایندگی اراک بود. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای اعضای جدید خانوده  بزرگ آلفا. 

 

افتتاحیه دفتر نمایندگی خانه هوشمند آلفا در اراک - استان مرکزی

نمایندگی خانه هوشمند در اراک