پاسخ به یک سوال مهم قبل از اقدام به هوشمندسازی ساختمان!!!اگر داخل خونه ساکن باشم هم میتونم هوشمندسازی انجام بدم؟راه های ارتباط با خانه هوشمند آلفا

 

 

خانه هوشمند آلفا