کارشناسان درباره خانه هوشمند چه می گویند؟(قسمت اول)

بررسی جایگاه هوشمندسازی از نظر مدیرعامل نمایشگاه گیلان با پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه های صنعت ساختمان، خانه هوشمند با حفظ جایگاه خود به عنوان [...]