در حالیکه بر روی کاناپه خانه هوشمند خود نشسته اید و مشغول تماشای تلویزیون هستید هم می توانید بر فعالیت هایی که در خانه انجام می شوند کنترل و مدیریت داشته باشید. با استفاده از کنترلر تلویزیون خانه هوشمند آلفا، می توانید درب منزل را باز نمایید و یا اینکه تصمیم بگیرید پرده ی اتاق نشیمن خود را باز یا بسته نمایید. علاوه بر اینها می توانید نورپردازی خانه را نیز طراحی کنید و از روی دایره ی رنگ گسترده ی موجود بر صفحه ی تلویزیون رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید. محیط کاربری ساده و به اصطلاح دیگر کاربر پسند تلویزیون این قابلیت را دارد که همه ی کاربران خانه هوشمند را به استفاده از این سیستم ترغیب نماید.

کنترلر تلوزیون هوشمند