دقیقا مشخص نیست که قفل ها از چه زمانی به صورت گسترده در زندگی بشر مورد استفاده قرارگرفته اند و البته شاید هم چندان مهم نباشد که این فرایند از مصر باستان آغاز شده یا چین یا …

مطلب مشهود این است که در ساختار و مکانیزم قفل ها و کلیدهای مورد استفاده بشر تا عصر حاضر تغییر چندانی رخ نداده و تقریباً مکانیزم تمام قفل ها بر یک پایه و اساس است. این روند ادامه داشته تا وقتی که الکترونیک به این عرصه وارد شده و انقلابی را سبب ساز گشته.

ساخته شدن انواع قفل های برقی از قبیل قفل های مگنتی و میکرو مگنتی، شفتی، مقابل برقی و … گواه بر این پیشرفت است.

همزمان با تغییرات محتوایی در قفل ها، کلیدهای سنتی، باید تغییر می کرد و حاصل آن انواع کارت ها و تگ های RFID  بود.

RFID  ترجمه ی مخفف شناسایی با فرکانس رادیوئی است که به عنوان جدیدترین تکنولوژی شناسایی به نحوی گسترده در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

 

کارتخوان در خانه هوشمند :

کارتخوان ها در خانه هوشمند نقش پررنگتری را ایفا می کنند، در واقع کاربرد این تجهیزات صرفا ACCESS CONTROL نیست.

کارتخوان در خانه هوشمند می تواند سناریوی خاصی را فعال نماید مانند فعال نمودن سناریوی عدم حضور در هنگام ترک خانه و یا غیرفعال نمودن سیستم اعلام سرقت در هنگام ورود به خانه.

در واقع کارتخوان های مورد استفاده در خانه هوشمند شرکت هوشمندسازان به صورت stand alone عمل نمی کند؛ بلکه اطلاعات کاربر را به cpu دستگاه رسانده و پردازنده مرکزی سیستم در صورت تایید اطلاعات، زمان بازشدن درب را به قفل برقی ارسال می کند.

امکان استفاده از انواع  دستگاه های کارتخوان در خانه هوشمند :

پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی استاندارد جهان از قبیل Modbus ، profibus ، fieldbus و همچنین ارتباطات سریال RS232، RS485، پورت شبکه Ethernet و … امکان استفاده از دامنه گسترده ای از دستگاه های کارتخوان با برندهای معتبر جهانی را در قالب سیستم هوشمند فراهم نموده است. از این روی در فضاهای مختلف با کاربردها و کاربری های متفاوت می توان از این تجهیزات مدرن استفاده نمود.