برخی از پروژه های اجرا شده

خانه هوشمند آلفا- رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/1-3-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/5-2.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-4-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/7-1.jpg امکانات پروژه  مانیتور لمسی 10 اینچ کارتخوان لمسی ضد آب و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند رادارهای حرکتی سیستم اعلام سرقت هوشمند شیر برقی هوشمند قطع گاز  پکیج [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-3-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/3-3-1.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند  شیر برقی هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/7.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/6-2.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-4.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/3-3.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان لمسی  هوشمند و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند  شیر برقی هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند کلید لمسی هوشمند [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/6-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/5-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/8-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/03/IMG_0902.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان ضد آب توتال و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا و سیستم خوشبو کننده کلید لمسی هوشمند سیستم [...]

خانه هوشمند آلفا-لاهیجان

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-2.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/3-2.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/5.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/6.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0751.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0757-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0775-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0805-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند  شیر برقی هوشمند پکیج مالتی مدیا سرویس بهداشتی سیستم صوتی هوشمند خوشبو کننده بخش [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/1-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/3-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/4.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کنترل اگزاست فن کنترل کلیه ی چراغ های کلینیک از بخش پذیرش سیستم اعلام سرقت هوشمند  شیر برقی هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند [...]

خانه هوشمند آلفا- شیرکوه

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/8.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند کارفرما جناب [...]