برخی از پروژه های اجرا شده

خانه هوشمند آلفا- شیرکوه

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/8.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند کارفرما جناب [...]

خانه هوشمند آلفا- لاهیجان

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-02-07_12-34-35-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-02-07_12-35-14-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-02-07_12-36-40-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-02-07_12-37-48-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم اعلام حریق هوشمند کارفرما جناب آقای ابراهیمی [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-Copy-1.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/3-Copy-1.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند کارفرما [...]

خانه هوشمند آلفا-ماسال

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_4119-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_4075-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم اعلام حریق هوشمند  کارفرما جناب آقای دکتر علیزاده [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0721-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0745-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0747-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0750-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند  شیر برقی هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0624-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0628-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0651-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0622-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند سیستم اعلام حریق هوشمند [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/3-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/4-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/2-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/1-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند پکیج مالتی مدیا سیستم صوتی هوشمند آدرس پروژه پروژه جناب [...]

خانه هوشمند آلفا-رشت

http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/P7230023-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/P6210015-Copy.jpg http://hooshmandbms.ir/wp-content/uploads/2018/01/P7230030-Copy.jpg امکانات پروژه مانیتورلمسی کارتخوان و قفل برقی سیستم روشنایی هوشمند سیستم اعلام سرقت هوشمند شیر برقی هوشمند قطع گاز پکیج مالتی مدیا سیستم اعلام حریق هوشمند [...]