برای آشنایی بیشتر با خدمات هلدینگ آلفا، امکان دانلود رایگان فایل کاتالوگ های مختلف شرکت در اینجا برای شما همراهان عزیز هلدینگ آلفا فراهم شده است. به علاوه آن دسته از مخاطبان عزیزی که ساکن در واحد های مسکونی هستند که مجهز به سیستم هوشمند آلفا ست می توانند، فایل راهنمای استفاده از سیستم هوشمند را به زبان فارسی به صورت رایگان دریافت نمایند.

دریافت کاتالوگ کلید لمسی 

دریافت کاتالوگ خانه هوشمند 

دریافت کاتالوگ واقعیت افزوده