خانه هوشمند – با افزایش جمعیت کره ی زمین پیشرفت کشاورزی در جهان نیز رشد صعودی داشته است. جمعیت کره ی زمین بر اساس آخرین گزارش ارگان غذا و کشاورزی سازمان ملل تا سال ۲۰۵۰ به ده میلیارد نفر خواهد رسید .که این امر موجب افزایش ۵۰ درصدی تقاضا برای محصولات کشاورزی می شود. در راستای رسیدن به این سطح از نرخ رشد با مشکلاتی نظیر تامین آب مصرفی، زمین قابل کشت، افزایش هزینه ها و تغییرات آب و هوایی روبرو هستیم.

اما نوآوری‌های اخیر در حوزه اینترنت اشیا روزنه‌های امیدی را برای پاسخگویی به این مشکلات ایجاد نموده و باعث افزایش کیفیت و حجم محصولات، و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده است.  امروزه بسیاری از مزرعه های بزرگ و محلی در جهان مجهز به سنسورهای متعددی جهت مانیتورینگ میزان آب مصرفی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد هر چه بیشتر گیاهان هستند.

با توجه به اقلیم خشک و کم آب ایران اولین عامل مهم در کشاورزی کنترل شده ، کنترل آب می باشد. هرساله به دلیل کم آبی یا آبیاری زیاد که هر دو ناشی از غفلت کشاورزان و ناآگاهی آنها  ازمیزان رطوبت مورد نیاز برای رشد گیاه است بسیاری از محصولات از بین می روند و منابع آبی و انسانی زیادی به هدر می رود، دلیل عمده این مشکل کاهش رطوبت خاک و نرسیدن آب به موقع به محصول است. از این رو نقش سیستم هوشمندBMS در ارائه ی طرحی مبتنی بر آبیاری اتوماتیک می تواند بسیار گسترده تر باشد و تنها به کنترل فضای سبز توسط خانه هوشمند محدود نمی شود.

مدیریت همزمان و امکان استفاده از ترکیب چند نوع آبیاری بر حسب نیاز پوشش گیاهی، یکی از نکات مهمی است که شاید بدون یک سیستم هوشمند سخت ومحال به نظر برسد.سیستم هوشمند با بهره گیری از روش های نوین آبیاری مانند:
۱-آبیاری سطحی   ۲-آبیاری تحت فشار (آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی)  ۳- آبیاری زمینی که بوسیله ی سنسورهایی که درون خاک موجود است ارزیابی دقیقی از سطح رطوبت ریشه درون خاک به  عمل می آورد.

به این شکل هوشمند سازی در کشاورزی موجب صرفه جویی در مصرف آب،برق ،انرژی نیروی انسانی و زمان می شود. بعلاوه می توان در مکان های متفاوت،مانند باغچه و حیاط و یا در محیط داخل آپارتمان، به صورت منظم و به طور اتوماتیک، در ساعات خاصی از شبانه روز، طبق سناریوی از پیش تعیین شده  عملیات آبیاری صورت گیرد. همچنین می توان با تعریف دوره ی تناوبی خاص برای مثال(هر سه روز یکبار) و یا با ایجاد فاکتورهایی مانند عدم آبیاری در هنگام ظهر که به علت پیک تاب خورشید موجب صدمه به گیاهان می شود، آبیاری گیاهان را انجام داد.تمام این اقدامات باستفاده از مانیتور لمسی هوشمند، قابل تنظیم بوده و یا بوسیله ی ریموت کنترل مرکزی خانه هوشمنداز راه دور، قابل کنترل می باشند.